Sist oppdatert: 2020-10-23

 1. Introduksjon

Velkommen til Webstr (“Firma”, “meg”, “mitt”, “mine”)!

Disse vilkårene for bruk (“vilkår”, “vilkår for bruk”) styrer din bruk av nettstedet mitt på http://webstr.no (sammen eller individuelt “tjeneste”) som drives av Webstr.

Mine personvernregler regulerer også din bruk av tjenesten min og forklarer hvordan jeg samler inn, beskytter og deler informasjon som er resultatet av din bruk av mine nettsider.

Avtalen din med meg ​​inkluderer disse vilkårene og min personvernpolicy (“Avtaler”). Du erkjenner at du har lest og forstått avtalene, og godtar å være bundet av dem.

Hvis du ikke er enig i (eller ikke kan overholde) avtalene, kan du ikke bruke tjenesten, men vennligst gi meg beskjed ved å sende en e-post til tor-arne@webstr.no slik at vi kan prøve å finne en løsning. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som ønsker å få tilgang til eller bruke tjenesten.

 1. Kommunikasjon

Ved å bruke tjenesten min godtar du å motta informasjon på epost med nyheter og informasjon rundt dine avtaler. Du kan også velge å motta mitt nyhetsbrev ved å bruke formularet nederst på siden eller ved å sende en epost til tor-arne@webstr.no.

 1. Innkjøp

Hvis du ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste som er gjort tilgjengelig via tjenesten (“kjøp”), kan du bli bedt om å oppgi viss informasjon som er relevant for kjøpet ditt, inkludert, men ikke begrenset til, kreditt- eller debetkortnummeret ditt, utløpsdatoen for kortet ditt , faktureringsadresse og forsendelsesinformasjon.

Du erklærer og garanterer at: (i) du har lovlig rett til å bruke ethvert kort eller andre betalingsmåter i forbindelse med ethvert kjøp; og at (ii) informasjonen du gir meg er sann, korrekt og fullstendig.

Jeg kan bruke en tredjeparts tjenester for å lette betalingen og gjennomføringen av kjøp. Ved å sende inn informasjonen din, gir du meg retten til å gi informasjonen til disse tredjepartene i henhold til vår personvernpolicy.

Jeg forbeholder meg retten til å nekte eller kansellere bestillingen din når som helst av årsaker, inkludert men ikke begrenset til: tilgjengelighet av produkter eller tjenester, feil i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, feil i bestillingen eller andre grunner.

Jeg forbeholder meg retten til å nekte eller kansellere bestillingen din dersom det er mistanke om svindel eller en uautorisert eller ulovlig transaksjon.

 1. Konkurranser, konkurranser og kampanjer

Eventuelle konkurranser, konkurranser eller andre kampanjer (samlet, “Kampanjer”) som gjøres tilgjengelige gjennom tjenesten kan være underlagt regler som er atskilt fra disse vilkårene for bruk. Hvis du deltar i noen kampanjer, kan du lese de gjeldende reglene samt våre personvernregler. Hvis reglene for en kampanje er i strid med disse tjenestevilkårene, gjelder kampanjens regler.

 1. Abonnementer

Noen deler av tjenesten faktureres på abonnementsbasis (“Abonnement (er)”). Du vil bli fakturert på forhånd på periodisk basis (“Faktureringssyklus”). Faktureringssykluser vil bli angitt avhengig av typen abonnementsplan du velger når du kjøper et abonnement.

På slutten av hver faktureringssyklus vil abonnementet ditt automatisk fornyes under nøyaktig samme betingelser med mindre du avbryter det eller Webstr kansellerer det. Du kan kansellere abonnementsfornyelsen din ved å ta kontakt på tor-arne@webstr.no.

En gyldig betalingsmåte kreves for å behandle betalingen for abonnementet ditt. Du skal gi Webstr nøyaktig og fullstendig faktureringsinformasjon som kan inneholde, men ikke begrenset til, fullt navn, adresse, tilstand, postnummer, telefonnummer og en gyldig informasjon om betalingsmåte. Ved å sende inn slik betalingsinformasjon autoriserer du Webstr automatisk å belaste alle abonnementsgebyrer som påløper via kontoen din til slike betalingsinstrumenter.

Skulle automatisk fakturering av en eller annen grunn ikke forekomme, forbeholder Webstr seg retten til å avslutte din tilgang til tjenesten med umiddelbar virkning.

 1. Gratis prøveversjon

Webstr kan etter eget skjønn tilby et abonnement med en gratis prøveperiode i en begrenset periode (“gratis prøveperiode”).

Du kan bli bedt om å oppgi faktureringsinformasjonen din for å registrere deg for en gratis prøveperiode.

Hvis du oppgir faktureringsinformasjonen din når du registrerer deg for en gratis prøveperiode, vil du ikke bli belastet av Webstr før gratis prøveperiode er utløpt. På den siste dagen av den gratis prøveperioden, med mindre du avslutter abonnementet, blir du automatisk belastet de aktuelle abonnementsgebyrene for den typen abonnement du har valgt.

Når som helst og uten forvarsel, forbeholder Webstr seg retten til å (i) endre vilkårene for gratis prøveversjonstilbud, eller (ii) kansellere et slikt gratis prøve tilbud.

 1. Avgiftsendringer

Webstr, etter eget skjønn og når som helst, kan endre abonnementsgebyr for abonnementene. Eventuelle endringer i abonnementsavgift trer i kraft på slutten av den nåværende faktureringssyklusen.

Webstr vil gi deg en rimelig forhåndsvarsel om eventuelle endringer i abonnementsgebyrer for å gi deg

en mulighet til å si opp abonnementet ditt før slik endring trer i kraft.

Din fortsatte bruk av tjenesten etter at abonnementsavgiftsendringen trer i kraft, utgjør din avtale om å betale det modifiserte abonnementsgebyrbeløpet.

 1. Refusjoner

Jeg utsteder refusjon for kontrakter innen 30 dager etter det opprinnelige kjøpet av kontrakten.

 1. Innhold

Innhold funnet på eller gjennom denne tjenesten tilhører Webstr eller brukes med tillatelse. Du kan ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, laste ned, legge ut på nytt, kopiere eller bruke nevnte innhold, verken helt eller delvis, for kommersielle formål eller for personlig vinning, uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra meg.

 1. Forbudte bruksområder

Du kan bare bruke tjenesten for lovlige formål og i samsvar med vilkårene. Du godtar å ikke bruke tjenesten:

0,1. På noen måte som bryter med gjeldende nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.

0,2. For å utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å utsette dem for upassende innhold eller på annen måte.

0,3. For å overføre eller skaffe sending av reklame- eller reklamemateriale, inkludert “søppelpost”, “kjedebrev”, “spam” eller annen lignende oppfordring.

0,4. Å etterligne eller forsøke å utgi seg for å være selskap, en ansatt i selskapet, en annen bruker eller annen person eller enhet.

0,5. På noen måte som krenker andres rettigheter, eller på noen måte er ulovlig, truende, bedragersk eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, falske eller skadelige formål eller aktiviteter.

0,6. Å delta i annen oppførsel som begrenser eller hindrer andres bruk eller glede av tjenesten, eller som, som bestemt av oss, kan skade eller fornærme selskap eller brukere av tjenesten eller utsette dem for ansvar.

I tillegg godtar du å ikke:

0,1. Bruk Tjenesten på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe Tjenesten eller forstyrre noen annen parts bruk av Tjenesten, inkludert deres evne til å delta i sanntidsaktiviteter gjennom Tjenesten.

0,2. Bruk en hvilken som helst robot, edderkopp eller annen automatisk enhet, prosess eller måte å få tilgang til tjenesten til ethvert formål, inkludert overvåking eller kopiering av materialet på tjenesten.

0,3. Bruk enhver manuell prosess for å overvåke eller kopiere noe av materialet på tjenesten eller for noe annet uautorisert formål uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

0,4. Bruk hvilken som helst enhet, programvare eller rutine som forstyrrer riktig funksjon av tjenesten.

0,5. Introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig.

0,6. Forsøk på å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller forstyrre deler av tjenesten, serveren som tjenesten er lagret på, eller enhver server, datamaskin eller database som er koblet til tjenesten.

0,7. Attack Service via et denial-of-service-angrep eller et distribuert denial-of-service-angrep.

0,8. Utfør tiltak som kan skade eller forfalske selskapets vurdering.

0,9. Forsøk ellers å forstyrre riktig bruk av tjenesten.

 1. Analytics

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

 1. Ikke brukt av mindreårige

Tjenesten er kun ment for tilgang og bruk av personer som er minst atten (18) år gamle. Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, garanterer og erklærer du at du er minst atten (18) år og med full autoritet, rett og kapasitet til å inngå denne avtalen og overholde alle vilkårene og betingelsene i vilkårene. Hvis du ikke er minst atten (18) år, er det forbudt for deg både tilgang og bruk av tjenesten.

 1. Regnskap

Når du oppretter en konto hos meg, garanterer du at du er over 18 år, og at informasjonen du gir meg er nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. Unøyaktig, ufullstendig eller foreldet informasjon kan føre til umiddelbar avslutning av kontoen din på tjenesten.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen og passordet ditt, inkludert men ikke begrenset til begrensning av tilgang til datamaskinen og / eller kontoen din. Du samtykker i å akseptere ansvar for alle aktiviteter eller handlinger som skjer under kontoen og / eller passordet ditt, enten passordet ditt er med tjenesten vår eller en tredjepartstjeneste. Du må varsle meg umiddelbart når du blir oppmerksom på brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke bruke navnet på en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, som et brukernavn, et navn eller varemerke som er underlagt noen rettigheter til en annen person eller enhet enn deg, uten passende autorisasjon. Du kan ikke bruke noe bruker som er støtende, vulgært eller uanstendig som brukernavn.

Jeg forbeholder meg retten til å nekte tjeneste, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

 1. Immateriell eiendom

Tjenesten og dens opprinnelige innhold (unntatt innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Webstr og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av copyright, varemerke og andre lover i og utenlandske land. Mine varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller en tjeneste uten forutgående skriftlig samtykke fra Webstr.

 1. Retningslinjer for opphavsrett

Jeg respekterer andres immaterielle rettigheter. Det er min policy å svare på ethvert krav om at innhold lagt ut på tjenesten bryter med copyright eller andre immaterielle rettigheter (“krenkelse”) til enhver person eller enhet.

Hvis du er opphavsrettseier, eller autorisert på vegne av en, og du mener at det opphavsrettsbeskyttede verket er kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst send inn kravet ditt via e-post til tor-arne@webstr.no, med emnet linje: “Opphavsrettsbrudd” og inkluder en detaljert beskrivelse av den påståtte overtredelsen som beskrevet nedenfor under “DMCA-varsel og prosedyre for krav om opphavsrettsbrudd” i kravet ditt.

Du kan bli holdt ansvarlig for skader (inkludert kostnader og advokatgebyrer) for uriktig fremstilling eller påstand om dårlig tro på brudd på noe innhold som er funnet på og / eller gjennom Tjenesten på opphavsretten din.

 1. DMCA-merknad og prosedyre for krav om brudd på opphavsretten

Du kan sende inn et varsel i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ved å gi vår copyrightagent følgende informasjon skriftlig (se 17 U.S.C 512 (c) (3) for mer detalj):

0,1. en elektronisk eller fysisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av copyrightens interesse;

0,2. en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder er blitt krenket, inkludert URL-adressen (dvs. nettsideadressen) til stedet der det opphavsrettsbeskyttede verket eksisterer, eller en kopi av det opphavsrettsbeskyttede verket;

0,3. identifikasjon av URL-en eller annet spesifikt sted på tjenesten der materialet du hevder krenker, ligger;

0,4. din adresse, telefonnummer og e-postadresse;

0,5. en uttalelse fra deg om at du har god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av rettighetshaveren, dens agent eller loven;

0,6. en uttalelse fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet ditt er nøyaktig, og at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på opphavsrettseierens vegne.

Du kan kontakte meg via e-post på tor-arne@webstr.no.

 1. Feilrapportering og tilbakemelding

Du kan gi meg enten direkte på tor-arne@webstr.no eller via tredjeparts nettsteder og verktøy med informasjon og tilbakemelding om feil, forslag til forbedringer, ideer, problemer, klager og andre forhold relatert til mine tjeneste (“Tilbakemelding”) . Du erkjenner og godtar at: (i) du ikke skal beholde, erverve eller hevde noen immateriell rettighet eller annen rett, tittel eller interesse i eller til Tilbakemeldingen; (ii) Selskapet kan ha utviklingsideer som ligner på tilbakemeldingen; (iii) Tilbakemelding inneholder ikke konfidensiell informasjon eller proprietær informasjon fra deg eller noen tredjepart; og (iv) Selskapet er ikke underlagt noen taushetsplikt med hensyn til tilbakemeldingen. I tilfelle overføring av eierskapet til tilbakemeldingen ikke er mulig på grunn av gjeldende obligatoriske lover, gir du selskapet og dets tilknyttede selskaper en eksklusiv, overførbar, ugjenkallelig, gratis, underlisensierbar, ubegrenset og evig rett til bruk ( inkludert kopiere, modifisere, lage avledede verk, publisere, distribuere og kommersialisere) Tilbakemelding på alle måter og til ethvert formål.

 1. Koblinger til andre nettsteder

Tjenesten min kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Webstr.

Webstr har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Jeg garanterer ikke tilbudene til noen av disse enhetene / individene eller deres nettsteder.

For eksempel er de skisserte bruksvilkårene opprettet ved hjelp av PolicyMaker.io, et gratis webapplikasjon for å generere juridiske dokumenter av høy kvalitet. PolicyMakers vilkår og betingelser generator er et brukervennlig gratis verktøy for å lage en utmerket standard vilkår for bruk av tjenester for et nettsted, en blogg, en e-handelsbutikk eller en app.

DU ERKJENT OG SAMTYKKER AT SELSKAPET IKKE SKAL ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ENGEL SKADE ELLER TAP FORÅRSAKET ELLER PÅSTÅTT FOR Å FORÅRSAKE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER PÅLITELIGHET PÅ NOE SÅ INNHOLD, GODSVARER ELLER SERVICE SÅDANE TREDJEPARTS NETTSIDER ELLER TJENESTER.

JEG RÅDER DEG STERKT TIL Å LESE VILKÅRENE FOR TJENESTE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR ENTRE TREDJEPARTS NETTSIDER ELLER TJENESTER SOM DU BESØKER.

 1. Ansvarsfraskrivelse

DENNE TJENESTENE LEVERES AV SELSKAPET PÅ “SOM DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG” GRUNNLEGG. SELSKAPET GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER FOR NOE SLIK, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OM Driften AV TJENESTENE, ELLER INFORMASJON, INNHOLD ELLER MATERIALER INKLUDERT DER. DU ER UTTRYKKELIG enig i at BRUK AV DENNE TJENESTENE, DETTE INNHOLDET, OG ALLE TJENESTER ELLER VARER FÅTT FRA MEG ER PÅ DIN EGEN RISIKO.

INGEN SELSKAP ELLER NOE PERSON TILKNYTTET MED SELSKAPET GJØR NOEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON MED HENSYN TIL TJENESTENES FULLFERDIGHET, SIKKERHET, KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER TILGJENGELIGHET. UTEN BEGRENSNING AV DET FREMTEGENDE, INGEN SELSKAP ELLER NOEN SAMMENHENGET MED SELSKAPSREPRESENTANTER ELLER GARANTIER FOR AT TJENESTENE, DETTE INNHOLDET ELLER ALLE TJENESTER ELLER PUNKTER FÅTT GJENNOM TJENESTENE, ER RIKTIG, RETTLIG RETT, RETTLIG RETT, RETTLIG RETT, GODT RETTLIG, RETTLIG, RETTLIG, AT TJENESTENE ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIGE, ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT TJENESTENE ELLER ALLE TJENESTER ELLER FUNKSJONER FÅR TIL TJENESTENE ellers vil oppfylle dine behov eller forventninger.

SELSKAPET FRASKRIVER HERVED ALLE GARANTIER FOR NOE SLIK, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVLIG ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTIER FOR SALGSMERKELIGHET, IKKE-OVERTREDELSE, OG FITNESS FOR SÆRLIG FORMÅL.

DET FREMTEGNENE PÅVERKER IKKE NOE GARANTIER SOM IKKE KAN UTELUKES ELLER BEGRENSES I GJELDENDE LOV.

 1. Ansvarsbegrensning

Bortsett fra loven, vil du holde meg ukompliserte for alle indirekte, punktuelle, spesielle, tilfeldige eller følgeskader, men det oppstår (inkludert advokatkostnader og avgifter og advokatavgift) RETTSAKERING OG VEDLAGSSTILLING, ELLER VED PRØVNING ELLER PÅ KLÆRING, HVIS NOEN, ELLER IKKE FORSIKTELSE ELLER VEDLAGSFØRING ER INSTITUTERT), HVIS INNHANDLING AV KONTRAKT, FORSLAG, ELLER ANDRE TORTIOUS HANDLINGER, ELLER FÅR UTEN FOR ELLER I forbindelse med denne avtalen, UTEN BEGRENSNINGER KRAV TIL PERSONLIG SKADE ELLER EIENDOMSSKADER, FØLGENDE AV DENNE AVTALEN OG NOE BRUDD AV ALLE FEDERALE, STATLIGE ELLER LOKALE LOVER, STATUT, REGLER ELLER BESTEMMELSER, SELV SÅ FIRMA HAR FØRT FRA . UNNTAT SOM FORBUDT I LOVEN, HVIS DET FINNES ANSVAR PÅ SELSKAPET, VIL DET BEGRENSES TIL BELØPET BETALT FOR PRODUKTENE OG / ELLER TJENESTENE, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DET SKADE ELLER PUNITIVE SKADER. NOENE STATER TILLATER IKKE UTELUKNING ELLER BEGRENSNING AV PUNITIVE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ FØRSTE BEGRENSNINGER ELLER EKSKLUSJON KAN IKKE GJELDE FOR DEG.

 1. Oppsigelse

Jeg kan avslutte eller suspendere kontoen din og hindre tilgang til tjenesten umiddelbart, uten forutgående varsel eller ansvar, etter mitt skjønn, uansett grunn og uten begrensning, inkludert men ikke begrenset til brudd på vilkårene.

Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, så ta kontakt på tor-arne@webstr.no. Din avtale vil da bli avsluttet ved starten på neste abonnementsperiode.

Alle bestemmelser i vilkår som etter sin art skal overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierbestemmelser, ansvarsfraskrivelser, erstatning og begrensninger av ansvar.

 1. Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Norge, som styrer loven gjelder avtale uten hensyn til dens lovkonfliktbestemmelser.

Mine unnlatelse av å håndheve noen rett eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene anses som ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om min tjeneste og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha hatt mellom oss om tjenesten.

 1. Endringer i service

Jeg forbeholder meg retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten min, og enhver tjeneste eller materiale jeg tilbyr via tjenesten, etter eget skjønn uten forvarsel. Jeg kan ikke holdes ansvarlige av en eller annen grunn at hele eller deler av tjenesten ikke er tilgjengelig når som helst eller i noen periode. Fra tid til annen kan jeg begrense tilgangen til noen deler av tjenesten, eller hele tjenesten, til brukere, inkludert registrerte brukere.

 1. Endringer i vilkårene

Jeg kan når som helst endre vilkårene ved å legge ut de endrede vilkårene på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å gjennomgå disse vilkårene med jevne mellomrom.

Din fortsatte bruk av plattformen etter publisering av reviderte vilkår betyr at du godtar endringene. Det forventes at du sjekker denne siden ofte, slik at du er klar over eventuelle endringer, siden de er bindende for deg.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten min etter at noen endringer trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, er du ikke lenger autorisert til å bruke tjenesten.

 1. Frafall og separasjon

Ingen fraskrivelse av selskap av noen vilkår eller betingelser som er angitt i vilkårene, skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av en slik periode eller tilstand eller en fraskrivelse av andre vilkår eller betingelser, og enhver unnlatelse av selskapet å hevde en rett eller bestemmelse under vilkårene skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse.

Hvis en bestemmelse i vilkårene anses av en domstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon som ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal slik bestemmelse elimineres eller begrenses til et minimum slik at den gjenværende vilkårene vil fortsette med full kraft og virkning.

 1. Anerkjennelse

VED Å BRUKE TJENESTE ELLER ANDRE TJENESTER LEVERT AV MEG, ERKJENNER DU AT DU HAR LEST DISSE VILKÅRENE FOR TJENESTEN OG SAMTYKKER Å BINNES AV DEM.

 1. Kontakt meg

Send tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte via e-post: tor-arne@webstr.no.

Disse servicevilkårene ble opprettet for http://webstr.no av PolicyMaker.io 2020-10-23.